D.O.O. Neovita je osnovana u prošlom veku, odnosno 1998. godine. Prvi poslovi su bili iz oblasti menadžmenta i konsaltinga. Nakon nekoliko meseci firma se preorijentiše na proizvodne delatnosti u oblasti projektovanja, izrade i izvođenja sistema za tretman svežih i otpadnih voda. Izrada opreme za procesnu i galvansku industriju a na bazi polimernih, koroziono-optpornih materijala. (PE, PP, PVC, PVDF ...)