D.O.O. Neovita
Adresa: Vranići, 32205 Trbušani, Čačak
Telefon/Faks: 032/392-226; 032/392-227
E-mail: neovita@open.telekom.rs