D.O.O. Neovita
Adresa: Jakova Albaharija 22, 32000 Čačak
Telefoni: 032/5562-965; 063/239-001
E-mail: neovita@mts.rs